خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

ساخت وبلاگ
چکیده : چكیده بدون شك ابراز مهر و محبتبه شیوه های مختلف صورت می گیرد و فقط یك موضوع عاطفی و روانی نبوده... با عنوان : خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی بخوانید :


چكیده

 بدون شك ابراز مهر و محبتبه شیوه های مختلف صورت می گیرد و فقط یك موضوع عاطفی و روانی نبوده و به تمامجنبه ها و زوایای زندگی یك فرد مربوط می شود. بنابراین ابراز محبت می تواند به شكلهای مختلفی بروز نماید كه مشخص ترین آن تاثیر روانی و عاطفی است، اما درصد بسیارزیادی از ابراز محبت می تواند به صورت جنبه های مادی باشد. باید توجه داشت كهابراز محبت باید در تمام جنبه های آن مورد توجه قرار بگیرد، چه مادی و چه معنوی.این تحقیق علاوه بر جنبه های مادی و معنوی ابراز محبت كه معمولاً به صورت آگاهانهدر خانواده ها بروز می كند مواردی را كه به صورت غیر آشكار می تواند بر ابراز محبتدر خانواده تاثیر داشته باشد مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال نقش ساختارخانواده در میزان ابراز محبت و یا تاثیر خانواده های مشكل دار در میزان ابراز محبتو بالعكس (یعنی تاثیر محبت و مهرورزی بر روی ساختار خانواده و بهبود روابط) موردبررسی قرار گرفته است.

والدینبر فرزندان خود به روشهای گوناگون اثر می گذارند، مكانیسم های مختلفی كه ممكن استاثرات ساختار خانواده بر پیامد های رفتاری فرزندان را نشان دهد، بیشمار است. بااین وجود چهار مكانیسم اولیه كه در منابع مختلف درباره ی آنها بحث شده است عبارتنداز: وضعیت اقتصادی، اجتماعی سازی والدین، استرس كودكی و رفاه روانشناختی مادری.

 چهار دیدگاه تئوریك باعث فرضیه هایی دربارهاینكه آیا ساختارهای خانوادگی از یكدیگر متفاوتند و اگر هستند چگونه، شده است. یكدیدگاه این است كه بدنامی فاكتور كلیدی است كه منجر به پیامد های توصعه ای ضعیف میشود.

          خانوادههای فرزند خوانده رفاه كمتر و كیفیت روابط ضعیف تری نسبت به خانواده های واقعینشان می دهند. مادر خوانده ها بیان می كنند كه بچه های آنها بیشترین مشكلات برونسازی را دارند.

          دومیندیدگاه این است كه اجتماعی سازی توسط دو والد بهینه است. اگر این مسئله درست باشد،باید انتظار داشت كه خانواده های تك والدی بدتر از سایر چهار نوع دیگر باشند. مشخصشده كه مادران تنها رفاه كمتری نسبت به مادران متاهل داشتند. آنها در روش هایسازگار از سایر خانواده ها متفاوت نبودند و بچه ها در خانواده های مادر تنها هیچتفاوتی در رفاه یا سایر روابط در مقایسه با سایر خانواده ها گزارش نداده اند.

          سومیندیدگاه بر تقدم روابط تنی با دو والد تاكید دارد. بر اساس این دیدگاه می توانانتظار داشت كه خانواده های تك والدی ، والد ناتنی و فرزند خوانده در مقایسه باخانواده هایی كه دو والد متاهل كه با فرزندان تنی خود زندگی می كنند، ناقص هستند.یافته های تحقیقی حمایت محدودی برای این دیدگاه ایجاد می كند.

          دیدگاهچهارم اهمیت فرایند های خانواده در همه ساختار های خانواده را بیان می كند و بیانمی كند كه ساختار خانواده در پیش بینی رفاه و كیفیت روابط و میزان مهرورزی و كیفیتروابط نسبتاً غیر مهم است.

-------------------------------------------------

فرمت فایل اصلی: word  |حجم: 150کیلوبایت |تعدادصفحات 45

قیمت: 7.500 تومانبا کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل


...
نویسنده : 000 بازدید : 46 تاريخ : جمعه 8 آذر 1392 ساعت: 11:44